ResidencyKunstnerresidens

We host a varied number of artist in residencies during a year. We also organise and host workshops, seminars and happenings.
Røst AiR works by invitation, but there will be a few spots available for open call and some for guest artists. All artistic and theoretical practices are welcome.

The residency includes a combined living and working space, as well as support towards "green" travel expenses. The food is mainly organic and/or local, and is included in the stay, with one to two communal meals a day. A grant for green travel and stay is given to each artist. Sometimes we also offer material stipends.

We have a eco-friendly profile and ask people to travel "green" and stay as long as they can. Artists in residency (and people travelling from abroad) should stay a minimum of one month(including the green journey).
Vi tilbyr AIR opphold for et rekke gjestekunstnere i løpet året. Vi organiserer også idéverksteder, seminarer, kurs og happenings på Røst, på Skomvær og i regionen.
Røst AiR inviterer primært selv kunstnere til opphold, men det er også mulig å søke om gjestekunstner opphold. Alle kunstneriske og teoretiske praksiser ønskes velkommen.

Oppholdet inkluderer bo- og arbeidsrom, samt diett. Maten vi tilbyr er i hovedsak økologisk og/eller lokal/kort-reist, og er inkludert i oppholdet. Utover det gis det "grønne "reisetilskudd til hver kunstner Noen ganger kan vi også tilby material-stipender.

Vi har en øko-vennlig profil og ber om at man reiser grønt og oppholder seg hos oss så lenge så mulig. For kunstnere som kommer til oss fra utenlandet, gis minimum et opphold på én måned (inkludert reisetid) Vi gjør unntak for lokale /regionale kunstnere.

How to applyHvordan søke

We mainly work by invitation only, however each year we consider some applications. We will accept open call proposals from September 15th til December 15 for a residency the following year. Note: We only offer "green" travel stipends. We make excemptions for artists who have low CO2 footprint or are disabled/have particular health challenges.

If you are interested in being considered for a 2020 residency, please send the following information by email; subject heading Røst AIR Artist Submission, and your name: Thank you!

  1. Full name, place/date of birth and contact details.
  2. Artistic proposal and how your stay and work will relate to our local, environmental context and Røst AiR’s profile.
  3. Biog and CV.
Vi jobber i hovedsak med direkte invitasjoner, men vi forsøker å ta i mot søknader via Open Call mellom 15.september og 15.desember hvert år.

Hvis du er interessert i opphold hos oss i løpet av 2020, kan du sende oss en e-post med følgende informasjon om deg selv på engelsk, med overskriften Røst AIR Artist Submission og navnet ditt. Takk!

  1. Fullt navn, fødested/fødselsdato og kontaktinformasjon.
  2. Kunstnerisk forslag og informasjon om hvordan ditt opphold/arbeid relaterer seg til vår lokale, miljømessige, sosio-historiske kontekst og Røst AiRs profil.
  3. Biografi og CV.