AboutOm oss

Røst AiR is a non-profit, multi- disciplinary, artist-in-residence and artist-run association. We are based on Røst and during the summer season we also move out to Skomvær Lighthouse on Skomvær island in the Røst archipelago, Northern Norway/Sápmi, (67°North), a stones throw from Nykan nature reserve, home to one of Northern Europe's largest pelagic seabird colonies.

Our focus and interests include but are not limited to : The ecological transition, geo-politics, diversity, self-sufficiency, race, gender and intersections between ecology, de-colonial thought and action, post-colonial feminism and queer theory. Site-specific projects, process- work and interdisciplinary meetings are encouraged. Having said this we would like to underline that we are open to an infinite number of singular or communal expressions of artistic practices.

Røst AiR is working on alternative ways of navigating, creating and being in this world, exploring for instance the post- fossil fuel potential. We are inspired by the coastal Sámi and Northern Norwegian fisherman- farmer tradition and are slowly restoring the old lighthouse vegetable and herb gardens.

Røst AiR still exist thanks to a collective volunteer effort of all the working group members and interns who have contributed since our beginning in 2013. Visiting artists have also contributed greatly to Røst AiRs development; with care, ideas and labour.

2012-2013: Elin Már Øyen Vister with summer help from Ragnhild Nelvik Bruseth, Margrethe Pettersen, Marie Kaada Hovden and more.

2013-2014: Røst AiR working group: Elin Már Øyen Vister, Marie Kaada Hovden, Margrethe Pettersen and interns.

2014-2015: Røst AiR working group: Elin Már Øyen Vister, Jason Rosenberg, Marie Kaada Hovden, Margrethe Pettersen, Mathias Hatleskog Tjønn and interns.

2015-2018: Røst AiR working group: Elin Már Øyen Vister, Jason Rosenberg, Marie Kaada Hovden and interns.

2019-2020: Elin Már Øyen Vister and summer -intern/artist Kaisa Lempinen (FI)
Røst AiR er en kunstnerdrevet, tverrfaglig, kunstnerresidens, forening og fellesverksted. Vi holder til på Røst og om sommeren finner du oss på Skomvær Fyrstasjon i Røstskjærgården (67° nord), Nordland/Sápmi, et steinkast unna Nykan naturreservat som er en av Nord-Europas største pelagiske sjøfuglkolonier.

Vårt fokus og våre interessefelt omfatter blant annet kunstnerisk praksis og økologisk omstilling, geopolitikk, mangfold, selvforsyning, etnisitet og kjønn, og møter mellom økologi, decolonization, postkolonial feminisme og queerteori. Det oppfordres til skapning av stedsspesifikk kunst, prosessarbeid og tverrfaglige møter. Med det sagt så vil vi understreke at vi er åpne for et utall andre individuelle eller gruppebaserte kunsteriske uttrykk.

Røst AiR jobber med å finne alternative måter å forflytte oss, skape og være i denne verden på, og utforsker det post- fossile potensialet. Vi er inspirert at den kystsamiske og nordnorske fiskarbonden og tilbakestiller gradvis det gamle fyrhuset og urtehagen.

Røst AiR har blitt til, og utvikla seg takket være den arbeidskraften som arbeidsgruppa og en rekke praktikanter har bidratt med siden oppstarten sommeren 2013. Besøkende kunstnere og kollegaer har også bidratt til Røst AiR med sine idéer, omsorg og arbeidskraft.

Sesong-historikk:

2012-2013: Elin Már Øyen Vister m. hjelp sommeren 2013 av Ragnhild Nelvik Bruseth, Margrethe Pettersen, Marie Kaada Hovden m.flere

2013-2014: Røst AiR working group: Elin Már Øyen Vister, Marie Kaada Hovden, Margrethe Pettersen og praktikanter

2014-2015: Røst AiR working group: Elin Már Øyen Vister, Jason Rosenberg, Marie Kaada Hovden, Margrethe Pettersen, Mathias Hatleskog Tjønn og praktikanter.

2015-2018: Røst AiR working group: Elin Már Øyen Vister, Jason Rosenberg og Marie Kaada Hovden and Elin Már Øyen Vister og praktikanter.

2019-2020: Elin Már Øyen Vister m. hjelp av sommer praktikant/kunstner, Kaisa Lempinen (FI)

Press

Images from Røst AiR season # 5 2017

Images from Røst AiR season # 6

Girls Like Us Issue 10 2017 - Island Life, a diary by Queer Ecologies Network

SeKunstMagasin 04-2016 Drømmen Om Øylivet

Grønn Livslyst i Nordland- 2016- Kunstnerkollektivet

Klassekampen - 17.6.2016- Stemmen fra Havgapet

Image Gallery

Røst AiR is a registered
Norwegian non-profit organization
Org number : 913 708938
Røst AiR is a registered
Norwegian non-profit organization
Org number : 913 708938
Røst AiR is supported by: supporters supporters